مجموعه سوگواره کبوتران

ویژه برنامه دهه اول محرم سخنران: دکتر ناصر مهدوی کاری از مرکز تحقیق و توسعه مؤسسه مصباح دانش ————————————————————————————————————————————————————————————————————– و الله که شهر بی تو…