صفحه ورود میهمان

لطفا پیش از ورود به جلسه آنلاین به نکات زیر توجه کنید:

– نام خود را برای ورود به جلسه به زبان فارسی وارد نمایید.
– برای عملکرد بهتر حتما از مرورگرهای Firefox یا Chrome استفاده کنید.
– بعد از ورود برای ارتباط صوتی یا تصویری مورد نیاز، مجوز استفاده از میکروفن یا وب‌کم خود را بعد از پرسش مرورگر با گزینه های Allow یا Share به آن بدهید.
– از کیفیت و سرعت اینترنت خود مطمئن شوید.
– در صورتی که از وی.پی.ان استفاده می‌کنید، پیش از ورود به جلسه آن را غیر فعال کنید.


فرم ورود

عنوان جلسه مورد نظر خود را انتخاب نموده و با درج نام و کد دسترسی مربوطه وارد جلسه آنلاین شوید.

انتخاب جلسه آنلاین: